Giới thiệu   |   Sản phẩm   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ
Phụ gia thực phẩm & dưỡng chất
Các SP nguyên liệu từ trái cây
Hương hóa mỹ phẩm
Hương liệu thực phẩm
Tuyển dụng
Đại diện Kinh doanh Cao cấp
Giám đốc kinh doanh - marketing
Chuyên viên kỹ thuật
Trưởng phòng kỹ thuật
Vị trí: Chuyên viên Kỹ thuật 

Số lượng: 01
Nơi làm việc:  Văn phòng G&M - Tp.Hồ Chí Minh
Mô tả công việc: nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tư vấn kỹ thuật cho đội ngũ bán hàng và khách hàng...
Yêu cầu:   - Tốt nghiệp chuyên ngành Hoá hữu cơ tại các trường Đại Học.
                 - Có kinh nghiệm làm việc trong các phòng Lab về lĩnh vực ứng dụng hương liệu/ phụ gia thực phẩm.
                 - Thành thạo Tiếng Anh. ( giao tiếp, thương mại,..) , đọc dịch được các tài liệu kỹ thuật , chuyên ngành. 
  Trở lại trang trước
Group G
© Copyright by G&M International Inc. 2014