Giới thiệu   |   Sản phẩm   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ
Phụ gia thực phẩm & dưỡng chất
Các SP nguyên liệu từ trái cây
Hương hóa mỹ phẩm
Hương liệu thực phẩm
Sản phẩm
Hương liệu thực phẩm
Hương hóa mỹ phẩm
Các SP nguyên liệu từ trái cây
Phụ gia thực phẩm & dưỡng chất
Hương cho SP làm thơm phòng

 

  • Hương cho các loại sáp thơm, nến thơm, nhang thơm, nước hoa xịt phòng,…
  • Hương  cho các sản phẩm dầu nhớt, sơn, đánh bóng, polyme, nhựa,...Group G
© Copyright by G&M International Inc. 2014