Giới thiệu   |   Sản phẩm   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ
Phụ gia thực phẩm & dưỡng chất
Các SP nguyên liệu từ trái cây
Hương hóa mỹ phẩm
Hương liệu thực phẩm
Sản phẩm
Hương liệu thực phẩm
Hương hóa mỹ phẩm
Các SP nguyên liệu từ trái cây
Phụ gia thực phẩm & dưỡng chất
Phụ gia thực phẩm & dưỡng chất

G&M International™ cung cấp giải pháp hoàn hảo cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm với các sản phẩm nguyên liệu, phụ gia thực phẩm đa dạng, chất lượng cao.

  • Chất ổn định
  • Men
  • Đường ngô dạng nước (HFCS)
Group G
© Copyright by G&M International Inc. 2014